Teknik Destek Birimi

TEKNİK DESTEK BİRİMİNİN GÖREV VE FAALİYETLERİ
  1. Etkinliklere ait materyalleri hazırlamak, dağıtımını yapmak, etkinlik duyurularını gerçekleştirmek.
  2. Etkinliklere ait arşiv düzenlemek ve doküman biriktirip, saklamak.