Bilgi Edinme Birimi

BİLGİ EDİNME BİRİMİNİN GÖREV VE FAALİYETLERİ
  1. Üniversiteye e-posta yoluyla veya yazılı olarak yapılan bilgi edinme taleplerini, ilgili birimlere iletilmek üzere Genel Sekreterliğe sunmak.
  2. Talep ve yanıtları elektronik ya da basılı ortamda arşivlemek.