Tanıtım ve Etkinlik Birimi

TANITIM VE ETKİNLİK BİRİMİNİN GÖREV VE FAALİYETLERİ
  1. Üniversitenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi (yazılı, sesli, görsel ve digital) materyaller hazırlamak veya hazırlatmak.
  2. Üniversitenin tanıtımı için, sergi, fuar, gezi, toplantı, tanıtım günleri gibi etkinlikler tertip etmek.