Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREV VE FAALİYETLERİ
  1. Üniversite tarafından yapılan her türlü faaliyetten (Açılış ve Mezuniyet Törenleri, Konferans, Panel, Sempozyum, Kongre, Tören, Toplantı, Yemek, Seminer, Şölen, Konser, Kokteyl gibi) basını haberdar etmek ve bilgi vermek, bu etkinliklere ait afiş, duyuru ve davetiye gibi materyalleri hazırlamak.
  2. Rektörlük adına basın ile ilgili her türlü etkinlik ve eylemi yönetmek. Bu faaliyetlerle ilgili Üniversitenin diğer birimleriyle koordinasyon sağlamak.
  3. Rektörlüğün protokol hizmetlerini yürütmek, konuk iletişimi ve koordinasyonunu sağlamak.
  4. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek, bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili birimlere sunmak.
  5. Üniversite ile ilgili haber ve duyuruların basında yer almasını sağlamak.