Biz ne iş yaparız

BİZ NE İŞ YAPARIZ?
 • Haber Takibi, Üretimi ve Yayınlanması
Kurum içinde ve dışında gerçekleşen ve kurumsal olarak üniversitemizi ilgilendiren tüm haberlerin yayınlanması,  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılır.
Bu haberlerin takibinin yapılması, toplanan bilginin haber metnine dönüştürülmesi ve yayınlanması, Müşavirliğimizde görevli teknik personel tarafından yerine getirilir.
Akademik ve idari birimlerin kendileri tarafından üretilen ya da personelin kendi özel çalışmalarına yönelik haberlerin düzenlenmesi ve yayınlanmasından  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sorumlu değildir.
İlgili birim ya da kişiler EBYS üzerinden gönderecekleri yazı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden ilgili haberin yayınlanmasını talep eder. Haber, içeriği değerlendirilerek haber değeri taşıyorsa yayınlanır.
Kurumsal web sayfasında yayınlanan haberlerin haber portalında yayınlanması Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılır.
 • Fotoğraf ve Kamera Kaydı
Kurum içinde ve dışında gerçekleşen ve kurumsal olarak üniversitemizi ilgilendiren tüm etkinliklerin fotoğraf ve kamera kaydının alınması Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılır. Fotoğraf ve kamera kaydının alınması, iş akışındaki sorumlularca yürütülür. Kayıtlarda yer alan görüntülerin akademik / idari birim amirleri ya da akademik / idari personel tarafından talebi halinde EBYS üzerinden gönderecekleri yazı ile bu talepler işleme alınır.
 • Grafik Tasarımı
Üniversitemizi kurumsal olarak ilgilendiren tüm görsel malzemenin tasarımı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılır. Grafik tasarım işleri adı altında davetiye ve afiş tasarımı, akademik birimlerin logo tasarımı, dergi ve gazete tasarımı, katalog ve tanıtım broşürü tasarımı, tanıtım malzemesi tasarımı yapılır.
Akademik ve idari birimler ile akademik personelin talep edeceği grafik tasarım işleri EBYS üzerinden gönderecekleri yazı ile işleme alınır.
İmkanlarımız ve süre dahilinde bu talebe cevap verilir.
 Gazete ve Dergi ÇıkarılmasıÜniversitemize ait haber ve medya içeriğinin geniş kitlelere duyurulması amacıyla gazete ve dergi çıkarılması Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince gerçekleştirilir. Anılan yayınların içeriğinin hazırlanması ve tasarımının yapılarak baskıya hazır hale getirilmesi iş akışında adı geçen sorumlularca gerçekleştirilir.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri
Üniversitemizi kurumsal olarak ilgilendiren tüm halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülür.  Bu faaliyetler, yurt içi fuarlara katılım sağlanması, il içi tanıtım gezilerinin gerçekleştirilmesi ve buralarda tanıtım stantlarının açılması, yerel ve ulusal medya ziyaretleri ve bunların koordinasyonu, yerel ve ulusal kanallardaki programlara katılım sağlanması ve bunların koordinasyonu, ulusal ve yerel süreli yayınlara gerekli bilgi akışının sağlanması, Üniversitemizi ziyarete yönelik taleplerin karşılanması, ortaöğretim kurumları ile çeşitli kurum, kuruluş ya da üniversitelerden gelen basılı materyal talebinin karşılanması konularını içerir. Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği personelinin, kurumsal tanıtım amacıyla yurt içi fuarlara katılımı durumunda, personelin yolluk ve yevmiyeleri Rektörlük Özel Kalem bütçesinden karşılanır. Gerekli durumlarda ilgili personel için araç tahsisi talep edilir.
Üniversitemizi ziyarete yönelik taleplerin karşılanması Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine iletilmesi ile değerlendirmeye alınır ve koşullar dahilinde bu talebe cevap verilir.
 • Etkinlik ve Organizasyon Faaliyetleri
Üniversitemizi kurumsal olarak ilgilendiren tüm etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılır. Etkinlik ve organizasyon faaliyetleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin direkt sorumluluğunda olan kuruluş yıldönümü etkinlikleri, mezuniyet töreni etkinlikleri, akademik yıl açılış töreni etkinlikleri, bahar şenlikleri etkinlikleri gibi konuları kapsar. Bu etkinliklerde salon tahsisi ve düzeni, teknik destek, protokol işleri ve oturma düzeni iş akışındaki sorumlularca yürütülür.
 • Basım İşleri
Akademik personelin bilimsel etkinliklerde sunacağı posterin basım işleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülür. Akademik personelin “Kongre-Sempozyum Posteri basım talepleri EBYS üzerinden bildirilir.
 • Sosyal Medya İçeriğinin Hazırlanması
Üniversitemizi kurumsal olarak ilgilendiren medya içeriğinin hazırlanarak sosyal medyada paylaşılması Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülür.
 • Yerel ve Ulusal Medya Takibi
Üniversitemizi kurumsal olarak ilgilendiren ve yerel/ulusal medyada yer alan haberlerin takibi ile arşivlenmesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülür.
 • Yarı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ihtiyaç halinde yarı zamanlı öğrenci çalıştırır. Çalışacak öğrenci sayısı birimin ihtiyacına göre belirlenerek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından talep edilir.
Öğrencilerin ücretleri ve sigortaları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yatırılır.
 • Tanıtım Malzemesi Kullanımı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği özellikle yurt içi fuarlarda kurumsal tanıtım amacıyla kullanılmak üzere broşür, tanıtım kataloğu, tanıtım filmi, defter, kalem, kitap ayracı, dosya vb. tanıtım malzemesi yaptırabilir.  Malzemeler için ödenek, Rektörlük Özel Kalem bütçesinden karşılanır.  Akademik ve idari birimlerin benzer amaçlarla talep edeceği tanıtım malzemeleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği deposunda bulunan malzemenin miktarı göz önünde bulundurularak karşılanır.
 • Eğitim Amaçlı Destekler
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, müşavir uygun gördüğü takdirde ilgili kişinin uzmanlık alanına yönelik kurslara gönderilebilir. Kursların ücretleri Rektörlük Özel Kalem bütçesinden karşılanır.